Santa Cecília 2018

Benvinguts i benvingudes a aquest nou escenari de celebració de la Diada de Santa Cecilia, la patrona de la Guàrdia Urbana de Lleida. Ens trobem en l’entorn més estimat pels lleidatans i les lleidatanes: la Seu Vella.

Les societats s’identifiquen amb joies arquitectòniques com la Seu que, al llarg dels segles, ha canviat d’identitat: ha estat referent religiós; protectora davant els invasors; o icona pels nostres veïns. I aquí la tenim, esplendorosa, estimada, respectada per tots.

Com els monuments, les institucions mantenen la vigència perquè estructuren les col·lectivitats, en són parts intrínseques.

Però amb el pas del temps, canvien per adaptar-se a les noves realitats que demanden les societats modernes.

Avui, la seguretat pública és una d’aquestes necessitats que ens demanen que reforcem i, sobretot que adaptem als nous temps. La Urbana, com tradicionalment hem anomenat al cos, ha tingut en la seva història prioritats diverses.

Potser la més coneguda va ser la de la regulació del transit a les ciutats amb la progressiva invasió dels vehicles a motor.

Avui, quan pensem en la nostra estimada Guàrdia Urbana, pensem en adaptar-nos als nous temps i als nous reptes.

Avui, abordar un model de seguretat ciutadana implica cercar l’equilibri entre el dret a la seguretat col·lectiva i el dret a la llibertat de tots els ciutadans. També, actuar sobre les causes socials que acompanyen una part de la inseguretat, especialment la pobresa i l’exclusió social.

Totes aquestes polítiques han de ser complementàries a qualsevol política de seguretat ciutadana. L’acció policial no és incompatible amb les accions preventives. Per assolir aquest objectiu, són imprescindibles uns cossos policials propers al territori i la ciutadania.

I amb formació i experiència per fer front amb professionalitat i eficiència a les situacions en les que es troba la Guàrdia Urbana de Lleida.

Aposto per un model integrat que ajudi a sumar els esforços de tots els serveis públics; de la societat civil; de les Institucions que afavoreixin la coordinació i la cooperació policial per respondre millor a la demanda de la ciutadania que la seguretat sigui un servei públic de qualitat.

La policia local ha de formar part de la vida quotidiana de Lleida, de tots els barris. Per això una de les primeres mesures que vaig demanar a l’Intendent quan vaig arribar a l’alcaldia van ser les patrulles constants en les zones amb més necessitats, com ara el Centre Històric i, en particular, al barri de la Mariola. Els veïns ens ho demanen.

La policia local ha de tenir una relació activa en la resolució dels problemes diaris de les persones. És així que hem de mirar el futur de la nostra Guàrdia Urbana a partir d’uns pocs però explícits eixos:

Primer eix: Eficiència policial. Hem de recuperar els efectius que hem perdut els darrers anys. Necessitem més agents i millor formats, així com una política de racionalització de la plantilla i de la seva distribució.

Gràcies al Pressupost que vam aprovar ahir, farem una aposta decidida pel rejoveniment de la Guàrdia Urbana de Lleida davant l’anunci del proper Decret de Jubilacions.

Reposarem tots els efectius que es jubilin i, si el Decret ens ho permet, anirem més enllà. Respondrem amb tota energia davant els nous reptes perquè els nostres veïns ens demanen llibertat, civisme i seguretat democràtica.

Segon eix: La prevenció i la protecció social. Com ja he dit, tota política de seguretat ha d’anar acompanyada de polítiques per a la reintegració a la societat dels qui s’han baixat del tren del progrés. L’Ajuntament en vol ser l’actor principal: Estem articulant programes coordinats de Departaments com Serveis Socials amb Urbanisme, amb Joventut o amb la Guàrdia Urbana. I hem de reclamar de la resta d’Administracions, especialment al Govern de Catalunya que no s’ho miri des de la barrera.

Tercer eix: Proximitat. Cal potenciar la proximitat amb el ciutadà amb l’objectiu de prevenir i controlar la delinqüència de “baixa intensitat”. Cal, doncs, articular un projecte on els policies locals s’integrin en els barris i en coneguin el mapa social, amb l’objectiu de realitzar una actuació pro-activa.

Quart eix: Col.laboració policial. Diem-ho clarament. Ens cal una major dotació de Mossos d’Esquadra. Considerem de vital importància la coordinació entre els diferents cossos presents al municipi i on es delimitin les funcions i competències de cadascú.

Acabo, però no vull deixar de fer balanç d’aspectes que han millorat les vostres condicions de treball en aquest 2018.

Al mes de maig es va tancar un Acord de Racionalització de serveis especials que ha reconegut aquest any els torns d’especial penositat.

En el mateix acord s’establia un complement de productivitat per a aquest any vinent que ha representat un important increment econòmic també –i per primera vegada- per a tots els comandaments, des de caporals a inspectors.

Aquest mes de novembre es tanca el procés de mobilitat. N’hi haurà més. S’estan negociant canvis de torns, un increment substancial de la partida de vestuari i una important inversió per adquirir nous vehicles, prevista en el pressupost.

Ha estat, en definitiva, un any de reconeixement a la Guàrdia Urbana de Lleida.

I us demano que sigueu conscients del que la societat us ofereix.

Encetem en poques setmanes un any 2019 ple de reptes que cal interpretar com a noves oportunitats.

En aquest context, el grans objectius són:

Incrementar efectius. Ja ho hem fet els últims anys: del 2015 al 2017 vam incorporar set policies al cos. I aquest any 2018 hem aportat dos efectius i en tenim sis a l’Acadèmia de Policia, que fan vuit.

Però el 2019, gràcies a l’aprovació del nou Pressupost, farem un salt quantitatiu: la Guàrdia Urbana, quan entri en vigor el Decret de Jubilacions, incorporarà 30 agents.

Formar constantment els nostres agents i dotar-los dels mitjans i del vestuari que precisen per la seva feina. I també destinarem una partida a per la compra de nous vehicles.

Finalment, potenciarem un diàleg intern que es compagini amb la disciplina que demana la vostra comesa, són els objectius més propers.

Us demano lleialtat, esperit de servei i de sacrifici. Aquestes són les contrapartides que us demana una societat que us estima i respecta.

Feliç Diada de Santa Cecília!

Fèlix Larrosa
Paer en Cap